Cenovnik

Cenovnik

Tretman Bodova

KOMPOZITNI ISPUN JEDNOPOVRŠINSKI

29

KOMPOZITNI ISPUN DVOPOVRŠINSKI

31

KOMPOZITNI ISPUN TROPOVRŠINSKI

34

KOMPOZITNI ISPUN ČETVOROPOVRŠINSKI

35

KERAMIČKA PLOMBA ( CAD- CAM )

220

LEČENJE ZUBA

33

ENDODONTSKO LEČENJE ZUBA PO KANALU

33

ČIŠĆENJE ZUBNOG KAMENCA

29

VAĐENJE ZUBA

23 - 32

HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA

137

FIBERGLAS NADOGRADNJA

46 - 60

METALOKERAMIČKA KRUNA

130 - 160

KERAMIČKA KRUNA

220 - 280

KERAMIČKI VINER

270

BIO HPP KRUNA

170 - 190

TOTALNA PROTEZA

260

PARCIJALNA PROTEZA

240

SKELETIRANA PROTEZA ( VIZIL )

380
Tretman Bodova

VALPLAST PROTEZA

350

BIO HPP PROTEZA

580

TELESKOP KRUNA ( + ZLATO PO GRAMU )

140

TELESKOP KRUNA BIO HPP

140

ATEČMENI PAR

150

IMPLANTAT

500 - 850

MOBILNI ORTODONTSKI APARAT

300

FIKSNI ORTODONTSKI APARAT

700

SPLINT

65

BELJENJE ZUBA SA LAMPOM

230

BELJENJE ZUBA SA SPLINTOM

160

3D ORTOPAN

28-45

ORTOPAN

22

CEFALOGRAM

22

TOMOGRAFIJA ZA IMPLANTOLOGIJU

22

SNIMAK TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA

22

SNIMAK PARANAZALNE ŠUPLJINE

22

POJEDINAČNO SNIMANJE ZUBA

7

NAPOMENA:
 1 BOD = 1 € 

Garancija na određene vrste stomatoloških radova u ordinaciji Dr Ognjen Stankov:

METALOKERAMIČKE KRUNE – 5 godina; BEZMETALNE KRUNE – 2 godine;
BEZMETALNE KRUNE (VELIKI CIRKULARNI MOSTOVI OD 6 I VIŠE ČLANOVA) – 1 godina; VINIRI – 1 godina; PROTEZE – 1 godina; VIZIL PROTEZA – 2 godine; BIO HPP PROTEZA – 2 godine; PLOMBE – 1 godina.

Mala okrznuća ne spadaju u garanciju.